Контрольная работа на тему "Максiм Багданович i беларускае Адраджэнне." - готовые работы

ГлавнаяКаталог работКонтрольная работаМаксiм Багданович i беларускае Адраджэнне.
fig
fig
fig
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусская литература

Максiм Багданович i беларускае Адраджэнне.

Описание:

Пачатак ХХ стагоддзя - час складаны з гістарычнага боку, але і вельмі плённы этап ў развіцці беларускай літаратуры. Гэта час цяжкіх гістарычных умоваў (перш за ўсё звяааны з рэвалюцыяй 1905—1907 гг.). Менавіта ў гэты час на арэну выходзяць буйныя беларускія паэты і празаікі — Я. Купала, Я. Колас, М. Гарэцкі, Цётка, Ядвігін Ш., О. Палуян, Зм. Бядуля, Ц. Гартны, А. Гарун, К. Каганец, Ул. Галубок і інш. Разам з імі Максім Багдановіч адчувае здаровую патрэбу духоўнасці, маральнасці, гуманізму для літаратуры і грамадскай думкі Беларусі увогуле, якое нясе ў сабе плынь адраджэння Беларусі паатку ХХ ст.
Актуальнасць тэмы даследавамня абумоўлена неабходнасцю асэнсавання граиадска-кулътурных i палітычпых з'яў беларускай рэчаіснасці ў пачатку XX ст. у сувязі э літаратурна-мастацкай дзейнасцю М.Баглановіча. Пры гэтым даследаванне яго паэзіі, публіцыстычных i наву-
кова-крытычных прац вядзецца ў святле актуальнай i для нашага часу праблеиы беларускага Адраджэння.
Мэта і задачы даследавання. Асноўная мэта — пакаэацъ i абгрунтаваць ролю i значэнне мастацкай, навукова-крытычнай i публіцыстычнай дзейнасці Максіма Багдановіча ў развіцці беларускай літаратуры пачатку XX ст. i пазнейшага часу, акрэспіць яго месца сярод іншых мастакоў слова, вызначыць яго эстэтычныя погляды, асноўныя тэндэнцыі яго творчасці, паказаць яе арганічную сувязь э жыццём народа, э праблемамі нацыпнальна-культурнага адраджэння Беларусі.
 

Выдержка из работы:

Максiм Багданович i беларускае Адраджэнне.

За гэтую нялёгкую справу i узяліся таленавітыя пісьменнiкi — Я. Купала, Я. Колас, М. Багдановіч i інш. Менавіта яны сваёй творчасцю выпрацоўвалі асноўныя нормы літаратурнай мовы, стварылі на роднай мове такія мастацкія каштоўнасці, якія атрымалі агульначалавечае, сусветнае прызнанне.
Адзіная прыжыццёвая кніга вершаў М. Багдановіча "Вянок" (1913) ад першай да апошняй старонкі прасякнута духам нацыянальнага адраджэння, ідэяй сцвярджэння агульначалавечых гуманістычных прынцыпаў. Kнiгa сведчыла пра намер аўтара падняць самасвядомасць беларускага народа, абудзіць у яго глыбокія нацыяналъна-патрыятычныя пачуцці. Яна павіннa была таксама паказаць усяму свету, што беларуская паэзія жывая, дзейсная, мае свае жанрава-стылёвыя асаблівасці, нацыянальную адметнасць. Адзін з буйных даследчыкаў творчасці паэта гаворыць: "...адраджэнская, агульна-гуманістычвая ідэя трыумфавала ў Багдановіча ў “Вянку” [5, с. 236] Гэта сапраўды так, бо ўсе творы кнігі абяднаны агульнай ідэяй Адраджэння, нацыянальна-вызваленчымі матывамі. "Вянок" — гэта вынік таланту i напружанай трохгадовай (з 1909 па 1912 гг.) творчай працы М. Багдановіча. Тут мы бачым і адчуваем, як малады паэт паднімае на высокі літаратурна-мастацкі ўзровень занядбанае беларускае слова, передае ў iм самыя разнастайныя чалавечыя пачуцці i настроі, як ён улаўлівае дух свайго часу, поўны новых ідэй, як самааддана імкнецца пазнаць icцiнy, спасцігнуць сутнасць і сэнс жыцця чалавека, яго прызначэння на зямлі, з якой настойлівасцю праводзіць ідэю нацыянальнага адраджэння Бацькаушчыны.
Пяты цыкл «Вянка» М.Багдановіч назвау «Думы», да якога цесна прымыкаюць «Вольныя думы», «Старая спадчына». Творы гэтага цэнтральнага раздзела кнігі асабліва выэначаюцца імкненнем паэта засяродзіць увагу чытача на такой важнай праблеме для Беларусі пачатку XX ст., як праблема сацыяльнага i нацыянальнага Адраджэння. Адкрываецца раздзел эпіграфам, узятым з верша Я. Баратынскага "Не подражай: своеобразен гений...":
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумиров он! [1, с. 104]
Дадзеным эпіграфам Багдановіч падкрэслівае, што яго аўтарская думка будзе свабоднай, незалежнай ад яўных і уяўных аутарытэтаў, што ідэйна-мастацкія пошукі не будуць замыкацца ў вузкім коле артадасальных догмаў, маралізатарскіх павучанняў. Ужо у самым пачатку цыкла “Думы” эасяроджваецца ўвага на праблеме духоўнага крызісу свядомасці сярод прадстаўнікоў навуковай i мастацкай інтэлігенцыі краіны на мяжы стагоддзяў. Пра гэта сведчаць вершы "С.Е.Палуяну", "Каганцу" i інш. Яны вылучаюцца мінорнасцю гучання, аднак поўныя надзей на лепшае будучае. Так, у вершы "С.Е.Палуяну", напісаным з нагоды заўчаснай смерці маладога літаратара Сяргея Палуяна (I890--I9I0), М.Багдановіч гаворыць, што чалавек нараджаецца i жыве нездарма, ён павінен пакінуць пасля сябе памяць. Таму i эпіграфам да верша паэт бярэ французскі афарыэм: «Кожны чалавек з'яўляецца

Отзывы клиентов:

Светлана
26 июнь 2022
Закончила интересное исследование по политологии, но не смогла написать достойную научную статью по своей тематике. Коллеги порекомендовали оставить заявку на сайте DIPLAND. Результат не разочаровал. Поручаюсь за этот полезный сервис, обращайтесь и не пожалеете!
Тип работы:
Оценка:
Константин
26 июнь 2022
Перешел на сайт Дипленд по рекламной ссылке. Решил проверить, насколько хорош этот сервис. Заказал ответы на билеты к экзамену по сопромату. Специалисты справились отлично, правда, сроки несколько огорчают. В целом, устроило. Рекомендую всем студентам!
Тип работы:
Оценка:
Элла
26 июнь 2022
В рамках маркетингового исследования потребовалось подготовить яркую и эффектную презентацию. Не имея подобного опыта, думала, что провалю проект. Однако коллеги подсказали сайт дипленд.ру, где я получила качественную помощь. Презентация прошла успешно! Маркетологам будет полезен данный сервис!
Тип работы:
Оценка:
Даниил
26 июнь 2022
Срочно потребовался перевод юридических документов на испанский язык. Покупка недвижимости — дело ответственное. Риелтор посоветовал обратиться за помощью на сайт dipland.ru. Автора подобрали не сразу, что заставило меня понервничать. Однако результата стоило подождать. Работа была выполнена качественно, и я успешно закрыл сделку. Всем, кто столкнулся с подобными трудностями, рекомендую эту компанию.
Тип работы:
Оценка:
Дмитрий
26 июнь 2022
Успешно учусь в вузе на факультете химии, но последняя лабораторная работа поставила меня в тупик. Хорошо, что есть такой полезный сервис, как DipLand. Мне его посоветовал лаборант. На оформление заказа ушло буквально пять минут. Работа была выполнена качественно, со всеми необходимыми расчетами. Получилось сохранить отличную успеваемость. Поделюсь полезной ссылкой с одногруппниками.
Тип работы:
Оценка:
Алена
26 июнь 2022
Учусь на заочном, и в моем городе невозможно найти предприятие, чтобы полноценно пройти производственную практику. Заказала отчет на сайте DIPLAND. Цены приемлемые, а результат заслуживает высшей оценки. Всем подругам рассказала об этой компании.
Тип работы:
Оценка:
Читать больше отзывов

Наши гарантии:

Финансовая защищенность
Опытные специалисты
Тщательная проверка качества
Тайна сотрудничества

Похожие работы: