По алфавиту:

Указатель категорий Экология

Экология

„Зелена книга України” - Курсовая работа
Вступ Одною із характеристик особливостей сучасного техногенного етапу розвитку біосфери являється активація процесу денатуралізації природних екосистем, обумовленого збільшуючим в глобальному масштабі антропогенної дії на земну оболонку. В результаті цього відбуваються небажані зміни в структурно-функціональній організації екосистем, збіднення генофонду зниження екологічного і економічного значення біологічних ресурсів і в кінцевому випадку екологічна дигресія цілих біомів. Дослідження екологів і біологів свідчать, що найбільш чутливим компонентам природних екосистем при рідних формах техногенного впливу являться рослинний світ і зв’язаний з ним трофічний тваринний світ. При цьому природно, що процес денатурації природних екосистем являється причиною біологічною пауперизацією і обумовленого пауперизацією, генетичною. В теперішній час на земній кулі під загрозою зникнення знаходиться близько 25 тис. видів судинних рослин (10% видів даної групи) і більше 100 видів хребетних тварин....
подробнее...Заказать уникальную работу
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru