По алфавиту:

Указатель категорий Деньги, кредит, банки (ДКБ) Аналіз страхового ринку України

Аналіз страхового ринку України

Тип работы: Реферат
Предмет: Деньги, кредит, банки (ДКБ)
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2010
Последнее скачивание: не скачивался

Описание.

Страховий ринок — це особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист. Страховий ринок є складною системою, що складається з різних ланок. Він забезпечує обмежений зв'язок між страховиком і страхувальником. Тут відбувається суспільне визнання страхової послуги. Первинним економічним законом функціонування страхового ринку є закон попиту і пропозиції.

Выдержка из работы.

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ

Київський національний університет  імені Тараса Шевченка

Економічний факультет 

 

Індивідуальна робота

з навчальної дисципліни «Гроші та Кредит»

на  тему:

  «Аналіз страхового  ринку України»                                    

                                                      

студентки ІІ курсу, І групи

спеціальності міжнародна економіка

Гавчук Ірини Віткорівни 
 
 

Київ  – 2010

Страховий ринокце особливе соціально-економічне середовище, певна сфера економічних стосунків, де об'єктом купівлі-продажу виступає страховий захист. Страховий ринок є складною системою, що складається з різних ланок. Він забезпечує обмежений зв'язок між страховиком і страхувальником. Тут відбувається суспільне визнання страхової послуги. Первинним економічним законом функціонування страхового ринку є закон попиту і пропозиції.

 • Кількість страхових компаній

     Кількість страхових компаній (СК) станом на 30.06.10 становила 441, з яких 68 СК зі страхування  життя (СК "Life") та 373 СК, що здійснювали види страхування, інші, ніж страхування життя (СК "non-Life"). Станом на 30.06.10 кількість страхових компаній зменшилась на 30 СК у порівнянні з кількістю СК станом на 30.06.09.

 • Страхові премії

     Загальна  сума страхових премій, отриманих страховиками при страхуванні та перестрахуванні ризиків від страхувальників та перестрахувальників за І півріччя 2010 року, становила 9 635,9 млн. грн., з них:

 • 2 702,9 млн. грн. (28,0%) - премії, що надійшли від фізичних осіб;
 • 4 130,5 млн. грн. (42,9%) - премії, що надійшли від юридичних осіб;
 • 2 802,5 млн. грн. (29,1%) - премії, що надійшли від перестрахувальників.

     Сума чистих страхових премій становила 5 588,3 млн. грн. 

     Розмір валових страхових премій за січень - червень 2010 року збільшився лише на 1,3% (або на 121,9 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року, а обсяг чистих страхових премій за січень - червень 2010 року зменшився на 11,5% (або на 725,1 млн. грн.) у порівнянні з відповідним періодом 2009 року.

     Незважаючи на значну кількість компаній, фактично на страховому ринку основну частку валових страхових премій - 92,7% - акумулюють 100 СК "non-Life" (26,8% всіх СК "non-Life") та 95,1% - 20 СК "Life" (29,0% всіх СК "Life").

     У структурі валових страхових  премій за видами страхування найбільша  частка страхових премій належить таким  видам страхування, як: автострахування (КАСКО, «Автоцивілка») - 2 431,1 млн. грн. (або 26%); страхування майна - 1 784,9 млн. грн. (або 20%); страхування від вогневих ризиків - 1 176,3 млн. грн. (12%).

 • Страхові виплати \ відшкодування

   Розмір  валових страхових  виплат за січень - червень 2010 року становив 2 619,4 млн. грн., у тому числі з видів страхування, інших, ніж страхування життя - 2 594,9 млн. грн. (або 99,1%), зі страхування життя - 24,5 млн. грн. (або 0,9%).

   Обсяг чистих страхових виплат становив 2 474,2 млн. грн. та зменшився порівняно з аналогічним періодом 2009 року на 15,2%. 

   Структуру валових страхових  виплат (відшкодувань) за видами страхування  в І півріччі 2010 року:

 1. Авто страхування – 1 302,7; 50%
 2. Страхування фінансових ризиків – 627.8; 24%
 3. Медичне страхування (безперервне страхування здоров’я) – 322,0; 12%
 4. Страхування кредитів – 74,8; 3%
 5. Страхування від вогневих ризиків – 45,1; 2%
 6. Страхування майна – 84,7; 3%
 7. «Зелена картка» - 31,4; 1%
 8. Страхування медичних витрат – 41,4; 2%
 9. Страхування життя – 24,5; 1%
 10. Інші види страхування – 65,0; 2%

   Рівень  чистих страхових  виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) за січень - червень 2010 року становив 44,3% (за січень - червень 2009 р. - 46,2%). Високий рівень чистих страхових виплат у І півріччі 2010 року спостерігався за видами добровільного страхування фінансових ризиків - 186,4%, з добровільного особистого страхування - 55,2%, а також з добровільного майнового страхування - 53,5%. Зростання рівня чистих страхових виплат з добровільного страхування фінансових ризиків може свідчити про використання страховими компаніями схем з оптимізації оподаткування.

  Рівень  чистих страхових  виплат перевищує  рівень валових, оскільки при розрахунку не враховуються частки страхових виплат, що сплачуються за договорами внутрішнього перестрахування ризиків, та частки страхових премій, що сплачуються за операціями внутрішнього страхування.

 • Сектор страхування фізичних осіб

     Від страхувальників-фізичних осіб за січень - червень 2010 року надійшло 2 702,9 млн. грн. валових страхових премій, що на 1,9% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

     Структура валових страхових премій від  фізичних осіб станом на 30.06.10 має такий  вигляд:

 • за видами страхування, іншими, ніж страхування життя - 2 437,7 млн. грн. (на 0,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року);
 •    за страхуванням життя - 265,1 млн. грн. (на 14,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року).

     Виплачено страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам за січень - червень 2010 року 1 250,4 млн. грн. (47,7% від загальних валових виплат), що на 14,1% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

     Рівень валових страхових виплат фізичним особам (відношення виплат до премій) станом на 30.06.10 становив 46,3%, що на 6,6 в.п. менше, ніж станом на відповідну звітну дату 2009 року.

     Структура страхових платежів та виплат у секторі  страхування фізичних осіб станом на 30.06.10 має такий вигляд:

 • 40,0% всіх премій від громадян становили премії від страхування наземного транспорту (КАСКО) - 1 080,3 млн. грн.; від страхування цивільно- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка") надійшло 582,6 млн. грн. (21,6% відповідно); від медичного страхування (безперервне страхування здоров'я) - 150,8 млн. грн. (5,6%); від страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ - 124,0 млн. грн. (4,6%); від страхування від нещасних випадків - 105,5 млн. грн. (3,9%);
 • основна частина страхових виплат (58,4%) здійснена за договорами страхування наземного транспорту (КАСКО) - 729,9 млн. грн., частина страхових виплат - 286,3 млн. грн. (або 22,9%), здійснена за договорами страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів („Автоцивілка"); за договорами медичного страхування фізичним особам було виплачено 113,0 млн. грн. (9,0% від загального розміру страхових виплат/відшкодувань страхувальникам-фізичним особам).

     Рівень  виплат за договорами страхування наземного  транспорту (КАСКО), укладеними зі страхувальниками - фізичними особами, станом на 30.06.10 становив 67,6%, за договорами страхування  цивільно-правової відповідальності власників  наземних транспортних засобів („Автоцивілка") - 49,2%, за медичним страхуванням - 74,9%.

 • Страхування життя

      Загальна  сума валових страхових платежів (премій, внесків), отриманих страховиками при страхуванні життя за січень - червень 2010 року, становила 336,1 млн. грн., що на 16,9% менше, ніж за відповідний період 2009 року (січень - червень 2009 р. - 404,3 млн. грн.).

      Структура валових надходжень страхових платежів (премій, внесків) за січень - червень 2010 року має такий вигляд:

 • 265,1 млн. грн. (або 78,9%) - платежі, що надійшли від фізичних осіб;
 • 70,8 млн. грн. (або 21,1%) - платежі, що надійшли від юридичних осіб;
 • 0,2 млн. грн. (або 0,1%) - платежі, що надійшли від перестрахувальників.

    У І півріччі 2010 року вдвічі збільшилась  кількість застрахованих фізичних осіб і становила 403 648 особи, у порівнянні з 201 919 застрахованими фізичними особами  у І півріччі 2009 року. Станом на 30.06.2010 застраховано 3 369 046 фізичних осіб.

Структура валових страхових премій із страхування життя станом на 30.06.2010 (млн.грн.,%):

 1. За іншими договорами накопичувального страхування 250,7; 74%
 2. За іншими договорами страхування життя 53,0; 16%
 3. За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованого особою визначеного договором пенсійного віку 27.7; 7%
 4. За договорами страхування життя лише на випадок смерті 7,5; 2%
 5. За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризиків настання інвалідності, або смерті учасника недержавного фонду 2,0; 0,6%

Структура валових страхових  виплат із страхування  життя станом на 30.06.2010 (млн.грн.,%)

 1. За іншими договорами накопичувального страхування 10,3; 41%
 2. За договорами страхування, якими передбачено досягнення застрахованого особою визначеного договором пенсійного віку 8,0 33%
 3. За іншими договорами страхування життя 3,9; 16%
 4. За іншими договорами страхування життя 2,3 ; 10%
 5. За договорами страхування довічної пенсії, страхування ризиків настання інвалідності, або смерті учасника недержавного фонду 0,0; 0%

    Розмір  валових страхових виплат із страхування  життя за січень - червень 2010 року становив 24,5 млн. грн., що на 17,5% менше в порівнянні з відповідним періодом 2009 року. 

 • Перестрахування

   За  договорами перестрахування ризиків  за січень - червень 2010 року українські страховики сплатили часток страхових премій 4 546,7 млн. грн. (за січень - червень 2009 р. - 3 754,3 млн. грн.), з них:

 • перестраховикам-нерезидентам - 499,1 млн. грн. (за І півріччя 2009 р. - 553,8 млн. грн.),
 • перестраховикам-резидентам - 4 047,6 млн. грн. (за І півріччя 2009 р. - 3 200,5 млн. грн.).

     Загальна сума часток страхових виплат, компенсованих перестраховиками, становила 233,8 млн. грн. (за І півріччя 2009 р. - 471,5 млн. грн.), в тому числі компенсовано:

 • перестраховиками-нерезидентами - 88,6 млн. грн. (за І півріччя 2009 р. - 112,6 млн. грн.),
 • перестраховиками-резидентами - 145,2 млн. грн. (за І півріччя 2009 р. - 358,9 млн. грн.).

     У співвідношенні до валових страхових  премій частка вихідного перестрахування  станом на 30.06.10 становила 47,2%

      Від загальної суми сплачених часток страхових премій на перестрахування  нерезидентам (499,1 млн. грн.) найбільше  сплачено до Сполученого королівства  Велика Британія (28% або 104,5 млн. грн.), Російської Федерації (19% або 96,0 млн. грн.) та Німеччини (14% або 71,8 млн. грн.).

 • Активи страховиків та сформовані страхові резерви
 

     Станом  на 30.06.10 обсяг загальних активів  страховиків становив 43 166,2 млн. грн., що на 2,8% більше, ніж на відповідну звітну дату 2009 року, а величина активів, визначених ст. 31 Закону України «Про страхування», збільшилась на 6,5% (до 24 435,9 млн. грн.), відповідно.

     Станом  на 30.06.10 обсяг активів, дозволених для  представлення коштів страхових  резервів (відповідно до статті 31 Закону України «Про страхування»), становив 24 435,9 млн. грн. (на 1 488,9 млн. грн. більше, ніж на відповідну дату 2009 року), які використано з метою представлення коштів страхових резервів у розмірі 9 393,5 млн. грн. 

      У структурі активів  страхових компаній, визначених статтею 31 Закону України «Про страхування», для  представлення страхових резервів станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:

  - збільшилась частка банківських вкладів (депозитів), що становило 6 391,7 млн. грн.;

      - збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою і становила 1 049,4 млн. грн.;

      - зменшилась частка акцій і становила 9 878,7 млн. грн.;

      - зменшилась частка облігацій і станом на 30.06.10 становила 427,5 млн. грн. 

   У структурі активів, якими представлені технічні резерви  та резерви зі страхування життя, станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:

 • збільшилась частка грошових коштів на поточних рахунках і становила 1 161,5 млн. грн., у тому числі в іноземній валюті частка склала 1,5% (або 150,4 млн. грн.);
 • зменшилась частка нерухомого майна, що становило 667,7 млн. грн.;
 • зменшилась частка акцій, що становило 1 324,7 млн. грн.;
 • збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою, що становило 833,2 млн. грн.;
 • зменшилась частка банківських вкладів, що становило 3 842,1 млн. грн.
 

   У структурі активів, якими представлені технічні резерви, станом на 30.06.10 у порівнянні з відповідною датою 2009 року відбулись такі зміни:

 • збільшилась частка грошових коштів на поточних рахунках (з 849,2 млн. грн. станом на 30.06.09 до 1 012,6 млн. грн. - станом на 30.06.10), у тому числі частка в іноземній валюті збільшилась на 0,7 в. п. (до 1,7%), з 84,6 млн. грн. - станом на 30.06.09 до 131,4 млн. грн. - станом на 30.06.10;
 • збільшилась частка банківських вкладів (депозитів), що становило 3 044,5 млн. грн.;
 • зменшилась частка акцій, якими представлені технічні резерви, що становило 1 194,4 млн. грн.;
 • збільшилась частка цінних паперів, що емітуються державою, що становило 302,2 млн. грн.;
 • зменшилась частка нерухомого майна, і становила 522,3 млн. грн.).
 

  Структура активів,  якими представлено  кошти страхових  резервів, станом на 30.06.10 (млн. грн., %):

 1. Банківські вклади 3842,1; 40%
 2. Цінні папери 23%
 • Акції 1 324,7; 13%
 • Цінні папери, що емітуються державою 833, 2; 8%
 • Облігації 129, 3; 1%
 • Іпотечні сертифікати 6,7; 0%
Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru