По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Стилистика белорусского языка контрольная работа тринадцать заданий

Стилистика белорусского языка контрольная работа тринадцать заданий

ВУЗ: БГТУ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 8
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

Заданне 1. 3
Заданне 2. 3
Заданне 3. 3
Заданне 4. 4
Заданне 5. 4
Заданне 6. 5
Заданне 7. 5
Заданне 8. 5
Заданне 9. 5
Заданне 10. 6
Заданне 11. 6
Заданне 12. 7
Заданне 13. 7

Описание.

 

Стилистика белорусского языка - КР № 2 - Вариант 5

Заданне 1. Пастаўце назоўнікі ў родным склоне множнага ліку. Падкрэсліце тыя назоўнікі, якім уласціва варыянтнасць канчаткаў у межах нормы. 
Заданне 2. Складзіце сказы так, каб паказаць адрозненне значэнняў пададзеных ніжэй назоўнікаў. 
Заданне 3. Выпраўце памылкі ва ўтварэнні формаў ступеней параўнання прыметнікаў і прыслоўяў. 
Заданне 4. Растлумачце, падмацоўваючы прыкладамі, чым адрозніваюцца (як семантыкай, так і стылістычнай афарбоўкай) займеннікавыя звароты не хто іншы як, не што іншае як, ніхто іншы не, нішто іншае не. 
Заданне 5. Запішыце не менш 8-10 прыказак і прымавак з лічэбнікамі. Паводле адной з іх складзіце міні-тэкст. 
Заданне 6. З пададзеных колькасна-іменных спалучэнняў выпішыце тыя, якія адпавядаюць літаратурнай норме.
Заданне 7. Перакладзіце дзеясловы на беларускую мову, звяртаючы ўвагу на асаблівасці суфіксальнага ўтварэння дзеясловаў у беларускай мове. Падкрэсліце словы, уласцівыя для навуковага стылю.
Заданне 8. Перакладзіце тэкст на беларускую мову, звяртаючы ўвагу на асаблівасці перакладу дзеепрыметнікаў і дзеепрыметных зваротаў. 
Заданне 9. Перакладзіце на беларускую мову наступныя дзеепрыслоўі і складзіце з імі сказы. 
Заданне 10. З пададзеных формаў выпішыце правільныя і складзіце з імі словазлучэнні.
Заданне 11. Вызначыце стыль тэксту і тып маўлення.
Заданне 12. Размясціце дадзеныя сказы так, каб утварыўся тэкст. Вызначце стыль і тып тэксту.
Заданне 13. Зрабіце стылістычны аналіз тэксту паводле наступнага плана:

Выдержка из работы.

 

Заданне 11. Вызначыце стыль тэксту і тып маўлення.
Паходжанне каштоўнай манеты - талера звязана з чэшскім горадам Іаахімсталь. Першапачаткова адбітыя тут буйныя манеты (да 30 грамаў срэбра) называлі "іаахімсталярамі". Натуральна, што такое доўгае слова неўзабаве скарацілася. Адсюль пайшлі па ўсім свеце талеры, таляры, даляры і долары. А вось у Расіі скарысталі першую частку назвы: рускія "ефимки" не што іншае, як сінонім таго ж талера.
Па ўзору чэшскай манеты талеры пачалі чаканіць многія краіны Еўропы. Першыя талеры і паўталеры Вялікага княства Літоўскага былі адбіты Віленскім манетным дваром у 1564 годзе. Яны перайшлі і ў гаспадарку Рэчы Паспалітай (з 1569 г.), у якой разлікі праводзіліся дзвюма валютамі - літоўскай і польскай. Трэба адзначыць, што на кірмашах у тыя часы самай распаўсюджанай манетай заставаліся, аднак, больш дробныя "дэмакратычныя" наміналы - дынарый (пенязь) і паўгрош. У спрыяльны год за грош можна было купіць курыцу, за два - гусь, за пяць - воз сена і г. д.
Стыль тэксту - навуковы
Тып маўлення - апісанне
Заданне 12. Размясціце дадзеныя сказы так, каб утварыўся тэкст. Вызначце стыль і тып тэксту.
- А я з Паланевіч. Шкода, што не падвязу, зварочваць во трэба.
- Што праўда, - засмяяўся Літавар, - то праўда, адбіў іх нямала.
- А скуль жа ідзеш?
- Што ты кажаш? - у палукашыку зашапацела салома, фурман нават падняўся, не даючы веры таму, што чуе. - А сам скуль будзеш?
- Ды з-пад самае Варшавы.
- Верасаўскі я.
- Го, чалавек? Садзіся, чаго маеш біць ногі. (В. Адамчык)

Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru