По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №4)

Белорусский язык - четырнадцать заданий (Вариант №4)

ВУЗ: БГУК
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 8
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Cкачиваний: 1
Последнее скачивание: 2010-10-11

Содержание.

1. Перакладзіце тэкст па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
2. Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанні якіх не супадаюць з вымаўленнем.
3. Напішыце словы па-беларуску.
4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.
5. Раскрыйце дужкі:
6. Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў:
7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
8. Перакладзіце прыметнікавыя словазлучэнні на беларускую мову.
9. Запішыце лічбы словамі і раскрыйце, дзе трэба, дужкі.
10. Праскланяйце займеннікі.
11. Праспрагайце наступныя дзеясловы.
12. Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў.
13. Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
14 .Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў.

Описание.

Контрольная работа по белорусскому языку. Четырнадцать заданий.
Вариант № 4.
Заданне № 1.
Перакладзіце тэкст па спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага фармату). У перакладзеным тэксце падкрэсліце словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.
Заданне № 2.
Спішыце словы, падкрэсліце зычныя і галосныя, напісанні якіх не супадаюць з вымаўленнем.
Заданне № 3.
Напішыце словы па-беларуску.
Заданне № 4.
Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары.
Заданне № 5.
Раскрыйце дужкі.
Заданне № 6.
Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў:
Заданне № 7.
Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову.
Заданне № 8.
Перакладзіце прыметнікавыя словазлучэнні на беларускую мову.
Заданне № 9.
Запішыце лічбы словамі і раскрыйце, дзе трэба, дужкі.
Заданне № 10.
Праскланяйце займеннікі.
Заданне № 11.
Праспрагайце наступныя дзеясловы.
Заданне № 12.
Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў.
Заданне № 13.
Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове.
Заданне № 14.
Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў.

Выдержка из работы.

Портретная живопись, ручная роспись, договор с коллегой Мишей, деревянная лестница, стеклянная дверь, новая обувь, обрядовая выпечка, удачная охота, янтарное ожерелье, резной коромысел, серебряное кольцо, густые белила, красивое кружево, высокий потолок, чужая боль, старая собака, лёгкая поступь, солдатская шинель, горькая полынь, спелая брусника, рыжий котёнок, разговор в семейной библиотеке, спелое яблоко, паркетный пол, вход по пригласительным билетам.
Партрэтны жывапіс, ручная размалёўка, дамова з калегам Мишай драўляныя ўсходы, шкляныя дзверы, новы абутак, абрадавая выпечка, удалае паляванне, бурштынавыя каралі, разьбяны каромыслаў, срэбнае кольца, густыя бялілы, прыгожыя карункі, высокая столь, чужы боль, стары сабака, лёгкая хада, салдацкі шынель, горкі палын, саспелая брусніца, рудае кацяня, гутарка ў сямейнай бібліятэцы, саспелы яблык, паркетная падлога, уваход па запрашальных квітках.
Два новых рисунка, четыре лучших ответа, красивейший город, выше друга, ещё более высокий уровень, трёхкомнатная квартира, похожий на отца, менее сладок, более вежливый, очень разговорчивый, больше года, изысканного вкуса, полный горечи, сравнительно молодое искусство, необычайно интересный, забота о лучшем друге, встреча с отцовым приятелем; нет узора более простого, чем этот; это издание интереснее прежних, прочитала Настины стихи.
Два новыя малюнкі, чатыры лепшыя адказы, найпрыгажэйшы горад, вышэй за сябра, яшчэ больш высокі ўзровень, трохпакаёвая кватэра, падобны на бацьку, меней салодкі, больш ветлівы, вельмі гаманкі, больш за год ,вытанчанага густу, поўны гаркаты, параўнальна маладое мастацтва, незвычайна цікавы, клопат аб лепшым сябры, сустрэча з бацькавым прыяцелем; няма ўзору прасцейшага, чым гэты; гэта выданне цікавей ранейшых, прачытала Насціны вершы.

Список литературы.

1. Сямешка Л.І., Шкраба І.Р., Бадзевіч З.І. Курс беларускай мовы. – Мн., 1986.
2. В.У.Азарка, А.С.Васілеўская, М.М.Круталевіч. Беларуская мова: спецыяльная лексіка. – Мн., 2004.
3. Беларуская мова. Пад агульнай рэдакцыяй Л.М.Грыгор’евай. – Мн., 1994.
4. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы: У 5-ці т. – Мн., 1977–1984.
Похожие работы:
© 2009-2021 Все права защищены — dipland.ru