По алфавиту:

Указатель категорий Финансы предприятия фінансовий стан підприємства

фінансовий стан підприємства

ВУЗ: НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Финансы предприятия
Количество страниц: 28
Язык документа: Український
Год сдачи: 2010
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

ВСТУП.. 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.. 5 1. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. 7 2. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА.. 8 3. АНАЛІЗ ПОКАЗНИКИ ПОТОЧНОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ. 13 4. АНАЛІЗ ПЕРСПЕКТИВНОЇ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ. 15 4.1 ОЦІНКА РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ. 15 4.2 АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ. 16 4.3 ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА.. 21 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 23 ДОДАТКИ.. 24

Описание.

Мета контрольної роботи-отримання навичок фiнансового аналiзу на пiдприємствi. Для цього Вам необхiдно ознайомитись з методикою аналiзу платоспроможності, проаналiзувати фiнансову звiтнiсть конкретного пiдприємства, зробити висновки з аналiзу й сформулювати пропозицii щодо покращення фiнансового стану підприємства.

Об'єктом аналiзує акціонерна судноплавна компанія « УКРРІЧФЛОТ». Вихiдними даними є баланс, звiт про фiнансовi результати та звiт про рух грошових коштів.

Контрольна робота складаєтьсяз титульного листа, ,змісту, вступу, аналітично-розрахункової частини, висновків, списку використаної літератури.

Выдержка из работы.

1. рентабельність основної діяльності ВАТ є низькою: одна гривня чистого доходу приносить підприємству 6,3 коп. прибутку, а одна гривня витрат – 6,8коп.:
2. найефективнішою є інша інвестиційна діяльність, рентабельність доходів якої становить 39 %, однак, вона не може визначати загальну ефективність – рентабельність звичайної діяльності не перевищує 1,1 %.

Пропозиції щодо покращення платоспроможності підприємства:

    * скорочення витрат, а першу чергу матеріальних, а також адміністративних витрат та витрат на збут, частка яких у загальному обсязі витрат становить 8,23 %;
    * підвищення ефективності інвестиційної діяльності, щодо вибору інвестиційних проектів до реалізації;
    * зменшення зловживань спонтанним джерелом фінансування ресурсів підприємства.

Список литературы.

   1. Ковалев В.В. Финансовый анализ: Управление капиталом. Выбор инвестиций. Анализ отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1998.
   2. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч. посібник. – К., 2003.
   3. Маркарьян Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Финансовый анализ. М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 2002.
   4. Фінанси підприємств: Підручник / За ред. проф. А.М. Поддєрьогіна. К.: КНЕУ, 2004.
   5. Чеснакова Л.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Видавництво “Логос”, 2001
   6. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність та її аналіз: Навч. посібник. – К., 2002.
   7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа. М.: ИНФРА - М, 1996.
   8. Шморгун Н.П., Головко І.В. фінансовий аналіз. Навч. пос. – К.: ЦНЛ, 2006.

Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru