По алфавиту:

Указатель категорий История Беларуси Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў.

Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў.

ВУЗ: БАТУ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: История Беларуси
Количество страниц: 16
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Cкачиваний: 1
Последнее скачивание: 2011-01-18

Содержание.

Уводзіны 3
І. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю 4
II. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю 5
III. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў 7
Заключэнне 16
Спіс літаратуры 17

Описание.

Контрольная работа по истории Беларуси. Три теоретических вопроса.
1. Асноўныя прыкметы этнасу. Перадумовы ператварэння народнасці ў нацыю.
2. Гістарычныя ўмовы кансалідацыі беларускага этнасу ў нацыю.
3. Прыкметы нацыянальнай кансалідацыі беларусаў.

Выдержка из работы.

Нацыя (ад лац. паtio – племя, народ) – гістарычная супольнасць людзей, якая характарызуецца ўстойлівымі эканамічнымі і тэрытарыяльнымі сувязямі, агульнасцю мовы, культуры, характару, побыту, традыцый, звычаяў, самасвядомасці. Нацыі ўзнікаюць на базе феадальных народнасцей у перыяд станаўлення капіталістычнага спосабу вытворчасці.
Рашаючую ролю ў пераўтварэнні народнасцей у нацыі адыгрываюць капіталістычныя эканамічныя сувязі, фарміраванне ўнутранага рынку. Непасрэдна звязаны з эканамічным фактарам пры кансалідацыі нацый сацыяльны, палітычны, дэмаграфічны.
У гісторыі фарміравання беларускай нацыі можна вылучыць два перыяды. Першы ахоплівае канец 18 — першую палову 19 ст. і з’яўляецца сваеасаблівым пераходам ад феадальнай народнасці да пачатку станаўлення буржуазнай нацыі. Наступны перыяд пачынаецца з другой паловы 19 ст. і характарызуецца як час станаўлення і развіцця беларускай нацыі ў эпоху капіталізму.

Список литературы.

1. Нарысы гісторыі Беларусі; У 2ч. — Мн.,1994. Ч.1.
2. Я.К. Новік. Гісторыя Беларусі. — Мн., 2003. Ч.1
3. Беларусь на мяжы тысячагоддзяў. —Мн., 2000.
4. Доўнар-Запольскі М. Гісторыя Беларусі. – Мінск: БелЭН, 1994.
5. Лыч Л.М. Беларуская нацыя і мова. – Мінск: Маст. літаратура, 1994.
6. Пилипенко М.Ф. Этнография Белоруссии. – Минск: Выш. школа, 1981.
7. Этнаграфія Беларусі: Энцыклапедыя. – Мінск: БелСЭ, 1989.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru