По алфавиту:

Указатель категорий Делопроизводство и документооборот Варіант 1

Варіант 1

Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Делопроизводство и документооборот
Количество страниц: 18
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2007
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

1. Охарактеризуйте нормативно-методичні документи, що регламентують ведення діловодства на сучасному етапі.
2. Підготуйте заяву про звільнення з роботи.
3. Складіть довідку службового характеру.
4. Вхідні, вихідні і внутрішні документи та порядок їх проходження.
5. Додатки
Використана література.

Описание.

1. Охарактеризуйте нормативно-методичні документи, що регламентують ведення діловодства на сучасному етапі.
Управління суспільством, галуззю народного господарства чи підприємством являє собою з погляду технології процес отримання, обробки і передачі інформації, переважна частина якої фіксується. Це обов'язковий елемент управлінської діяльності.
Діловодство – це діяльність із створення документів та організації роботи з ними, що означає створення умов, які забезпечують рух, пошук та зберігання документів у діловодстві.
Документ – це засіб закріплення різними способами на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об’єктивної дійсності і розумової діяльності людини. Документи розрізняють на папері, перфокарті, фото-і кіноплівці, диску, дискеті та інші. Сукупність документів, оформлених відповідно до певних правил і які використовуються в управлінській діяльності, називаються управлінською документацією.
Всі види документів поділяються за такими ознаками класифікації:
1). за спеціалізацією (загальні, з адміністративних питань, спеціалізовані з комерційних питань, спеціалізовані з фінансових питань);
2). за призначенням (організаційні, розпорядчі, інформаційні, документи колегіальних органів);
3). за секретністю (для службового користування, секретні, цілком секретні);
........

Список литературы.

1). Делопроизводство (Организация и технология документационного обеспечения управления) / Под ред. Т. В. Кузнецовой. – М.: ЮНИТИ, 2000.
2). Діденко А. Н. Сучасне діловодство: Навч. посіб. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Либідь, 2000.
3). Палеха Ю. І. Документаційне забезпечення управління: Підручник. – К.: МАУП, 1997.
4). Рожнов В. С. Загальне і кадрове діловодство. – К.: ТТК Пер¬сонал, 1996.
5). Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення: ДСТУ 2732-94. – [Чинний від 01.07.95]. – К.: Держстандарт України, 1994.
6). Головач А. С. Образцы оформления документов: Для предприятий и граждан. – Донецк: Сталкер, 1996.
7). Теория и практика управления персоналом: Учеб.-метод. пособие / Авт.-сост. Г. В. Щекин. – К.: МАУП, 1998.
8). ІЦекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: Учебник. – К.: МАУП, 1999.
9). Молдаванов М. І., Сидоров Г. М. Сучасний діловий документ: Зразки найважливіших документів українською мовою. – К.: Техніка, 1992.
10). Организация работы с документами: Учебник / Сост. В. А. Кудряев и др. – М.: ИНФРА-М, 1998.
11). Короткін В. Г. Трудове право: прийняття на роботу і звільнен¬ня: Навч.-метод. розробка. – 2-ге вид., перероб. – К.: МАУП, 2000.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru