По алфавиту:

Указатель категорий Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД) Маркетингова стратегія збутової діяльності підприємства на міжнародному ринку

Маркетингова стратегія збутової діяльності підприємства на міжнародному ринку

Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Внешнеэкономическая деятельность (ВЭД)
Количество страниц: 53
Язык документа: Русский
Год сдачи: 2009
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

ВСТУП
РОЗДІЛ 1 СТРАТЕГІЯ МАРКЕТИНГУ ПРИ ЗБУТІ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
1.1 Розробка зовнішньоекономічної стратегії збуту продукції
1.2 Побудова каналу збуту на зовнішньому ринку
1.3 Стратегії виходу на зовнішній ринок
РОЗДІЛ 2 АНАЛІЗ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства
2.2 Аналіз ЗЕД підприємства в сучасних умовах господарювання
2.2 Розробка основних напрямків удосконалювання збутової діяльності підприємства в умовах ринкових відносин
ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Описание.

Для України, економіка якої, перебуває в стані трансформаційного спаду, необхідно забезпечити стійку динаміку економічного росту, що передбачає міцні позиції на світовому ринку. Однак визначальним тут є чинник спроможності до саморозвитку і прогресу, забезпеченню економічної безпеки незалежності і досягненню стабільності й сталості національної економіки.
Процес становлення і розвитку сучасних ринкових відносин в Україні вимагає здійснення якісних перетворень в сфері виробництва і в свідомості працівників.
Об’єктом дослідження є підприємство ЗАТ Львівська кондитерська фірма “Світоч”.
Метою дослідження є теоретичне обґрунтування нових форм і методів збутової діяльності підприємств та розробка рекомендацій по їх застосуванню до виробничого процесу.
Теоретичною і методологічною основою роботи є вітчизняні та закордонні фундаментальні дослідження економістів з питань управління економічними зв’язками підприємств та в області маркетингу, закони України, Укази Президента, постанови Кабінету Міністрів України.
В процесі проведення досліджень та обґрунтування висновків і рекомендацій використана спеціальна література, матеріали бухгалтерської та статистичної звітності, а також результати наукових досліджень.
Курсова робота складається з вступу, двох глав, висновку та бібліографії використаної літератури. Основний текст курсовий роботи викладений на 53 сторінках, в якому 11 таблиць, 4 рис. У списку використаної літератури 30 джерел.

Выдержка из работы.

У даній роботі були розглянута стратегія збутової діяльності засобів виробництва підприємств. Не дивлячись на важкі економічні умови в країні, загальний спад виробництва, підприємство продовжує стабільно працювати, удосконалює технологію, покращує якість продукції, виходить на нові ринки збуту.
Підприємство Львівська кондитерська фірми “Світоч” щорічно прагне збільшити об\'єм виробництва продукції. В цілому збутова діяльність підприємства організована не погано. Підприємство націлюється на довгострокові ринкові позиції, розраховуючи твердо утримувати займану частку ринку, а при нарощуванні об\'ємів виробництва розширювати цільові ринки збуту.
Фахівці підприємства постійно працюють над розширенням асортименту продукції, що випускається. В даний час асортимент Львівській кондитерській фірми “Світоч” складає більше 150 найменувань продукції. Упаковка і маркіровка задовольняють вимогам стандарту, тобто знаходяться на достатньому рівні. Львівська кондитерська фірми “Світоч” є класичне підприємство оптової торгівлі, володіє всіма властивостями і виконує всі функції, властиві оптовій торгівлі.
Щоб розширити географію реалізації своєї продукції, підприємство повинне серйозно займатися її рекламою. Ринок збуту багато в чому випадковий і стихійний, а він повинен бути керований.

Список литературы.

1. Абрамишвили Г.Г. Проблемы международного маркетинга.- М.: Международные отношения, 2004.- 223 с.
2. Абрамов В., Родомисельский М. Підприємства, малий бізнес і ринкова конкуренція // Економіка України- 2005.- № П.- С 67-72.
3. Авдокушин Е.Ф, Международные экономические отношения. - М., 1999.-259 с.
4. Азарян Е.М. Міжнародний маркетинг. Київ: ИСМО МО України, НВФ “Студцентр”, 2008.- 200 с.
5. Акоф Рассел Л. Планирование будущего корпорации: Пер. с англ./Общ. ред. и предисловие П.И. Данилова - Данильяна- М: Прогресс, 2005.- 326 с.
6. Ансофф И. Стратегическое управление: Сокр. пер. с англ. / Научн. ред. и автор предисловия Л.И. Евенко.- М.: Экономика, 2001.- 519 с.
7. Аптекар С. Ефективність механізму системи платних послуг // Економіка України.- 2004,- № 5.- С 95-98.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru