По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Белорусский язык - БГУК - вариант 1 для студентов-заочников

Белорусский язык - БГУК - вариант 1 для студентов-заочников

ВУЗ: БГУК
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 6
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2009
Cкачиваний: 2
Последнее скачивание: 2011-11-13

Описание.

Варыянт 1

1.Падбярыце і перакладзіце тэкст на беларускую мову на спецыяльнасці (0,5 старонкі кнігі звычайнага формату). У перакладзеным варыянцв падкрэсл'ще словы-тэрміны іншамоўнага паходжання.

2.Спішыце словы, падкрэсл'ще зычныя і галосныя, напісанне якіх не супадае з вымаўленнем:

3. Напішыце словы па-белару:

4. Устаўце, дзе трэба, прапушчаныя літары:

5.Раскрыйце дужкі:

А)Запішыце, дзе трэба, вялікую літару:

Б) Запішыце словы разам, асобна,  праз дэфіс:

6.Напішыце па-беларуску тлумачэнне наступных тэрмінаў:

7. Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

8.Перакладзіце словазлучэнні на беларускую мову:

9.Запішыце лічбы словамі і раскрыйце дужкі:

10.Праскланяйце займеннікі:+++

11.Праснрагайце настунныя дзеясловы:

12.Утварыце магчымыя формы дзеепрыслоўяў:

13.Перакладзіце словазлучэнні, улічваючы асаблівасці кіравання ў беларускай мове:

14.Падбярыце беларускія сінонімы да наступных слоў:

Список литературы.

1.В.М.Сіўковіч. Беларуская мова ў пытаннях і адказах. – Мн.:УніверсалПрэс, 2004.-560 с.

2. З.І.Бадзевіч.Беларуская мова.- Мн.:Юніпресс, 2005.- 304 с.

3.Г.М. Малажай. Беларуская мова. – Мн.: Аверсэв, 2004.-368с.

4.А.Я. Баханькоў. Тлумачальны слоўнік беларускай мовы.- 334 с.

5.В.У.Азарка, А.С.Васiлеуская, М.М.Круталевiч. Беларуская мова: спецыяльная лексiка.-Мн.,2004.

Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru