По алфавиту:

Указатель категорий Белорусский язык Белоруский язык

Белоруский язык

ВУЗ: МГУ
Тип работы: Контрольная работа
Предмет: Белорусский язык
Количество страниц: 6
Язык документа: Белорусский
Год сдачи: 2010
Последнее скачивание: не скачивался

Содержание.

Заданне №1. 1
Заданне №2. 2
Заданне №3. 2
Заданне №4. 2
Заданне №5. 2
Заданне №6. 3
Заданне №7. 4
Заданне №8. 6
 

Описание.

Заданне №1.
Выпішыце сказ з тэксту. Назавіце ўсе часціны мовы ў ім.

Чортаў камень
Ніхто не памятае таго часу, калі і як папаў сюды гэты камень. Самыя старыя людзі расказваюць, што яшчэ іх дзяды і прадзеды помняць яго. І называўся ён Чортаў камень. Чаму далі яму такую назву, не ведаю. Можа, за яго бязмерную велічыню, а можа, і за тое, што гэты камень многа зла прынёс і прыносіць людзям. Колькі людскіх калёс і восей пабіта і паламана аб камень! Колькі пакалечана рук і ног! А гузоў колькі набілі тут людскія голавы!
Каля каменя ішла дарога. Невядома, чаму людзі выбралі сабе тут дарогу, хто першы праехаў, пралажыў тут след і павёў за сабою другіх?
Многа адказаў ёсць на гэта пытанне, многа легенд зложана людзьмі пра Чортаў камень: розум чалавечы не можа заспакоіцца, пакуль не вытлумачыць сабе цёмнага, невядомага, няяснага. Казалі, што камень прынеслі сюды нейкія старцы і налажылі на яго праклён, асудзіўшы яго на доўгія вякі ляжаць на гэтым месцы.
Людзі добра ведалі, колькі зла і няшчасця было ім ад Чортавага каменя, але ніхто не хацеў першы прыкладаць рук, каб скінуць яго. Праўда, на гэта былі важныя прычыны: камень быў надта вялікі — мала чым меншы за добрую хату; другая прычына — не ўсе сыходзіліся на думцы, што камень трэба непрыменна прыбраць. Адны гаварылі, што чапаць камень — грэх; другія казалі, што на камень наложаны праклён і крануць яго боязна — можа здарыцца якое-небудзь няшчасце. Былі і такія людзі, якія проста стаялі за тое, што камень і павінен быць тут, каб людзі вучыліся быць асцярожнымі і разумнымі, каб умелі самі абладзіць сваю бяду, сваё няшчасце, бо каб не было на свеце зла, дык кожны дурань лёгка трапіў бы ў рай.
Прычына трэцяя — ніхто не давёў добрага спосабу, як узяцца за справу.
А часы ішлі. Паміралі адны людзі, на змену ім з'яўляліся другія, трэція і гэтак далей. Змянялася нават само аблічча зямлі: лясы змяняліся палямі, на палях зноў раслі дрэвы; толькі Чортаў камень ляжаў і ляжаў такі ж вялікі, такі ж маўклівы, дзікі, непрытульны, абросшы густым мохам. Аднак доўгія вякі ўсё ж пакідалі і на ім свой след: камень, хоць і мала, асядаў у зямлю. І, казалі, будзе такі час, калі мінецца закляцце, ён сам знікне з твару зямлі, сыдзе ў яе нетры.
Змяняецца свет, разумнеюць людзі. Цяпер яны многа гавораць пра Чортаў камень, і думкі іх падзяліліся: адны стаяць за тое, каб гэту справу з каменем аддаць на суд часу; другія даводзяць, што лепш адразу пакончыць з ім, парваўшы яго порахам. Чыя тут праўда, няхай мяркуе той, хто пачуе гэту казку.
(Якуб Колас)
Заданне №2.
Выпісаць з тэксту па 2 вытворныя назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыслоўі правядзіце марфемны разбор іх:
праклён
няшчасце
бязмерную
няясны
прынеслі
вытлумачыць
невядома
непрыменна

Заданне №3.
Правядзіце словаўтваральны разбор 2 вытворных назоўнікаў, прыметнікаў, дзеясловаў, прыслоўяў.
Няшчасце
Назва      
Бязмерны      
Разумны     
Прынеслі
Заспакоіцца
   
Заданне №4.
Утварыце ўсе магчымыя формы ступеней параўнання ад 3 прыметнікаў з першых трох сказаў тэксту.
Ніхто не памятае таго часу, калі і як папаў сюды гэты камень. Самыя старыя людзі расказваюць, што яшчэ іх дзяды і прадзеды помняць яго. І называўся ён Чортаў камень.
Змянялася нават само аблічча зямлі: лясы змяняліся палямі, на палях зноў раслі дрэвы; толькі Чортаў камень ляжаў і ляжаў такі ж вялікі, такі ж маўклівы, дзікі, непрытульны, абросшы густым мохам.
Заданне №5.
Праскланяйце лічэбнікі, запісаўшы іх словамі.
769, чацвёра, 273-і
Заданне №6.
Выпісаць з тэксту займеннікі, групуючы іх па разрадах паводле значэння, вызначце іх склон (з займеннікамі-прыметнікамі запісвайце назоўнік, да якога яны дапасуюцца).
Заданне №7.
Зрабіце марфалагічны разбор часцін мовы, выпісаўшы па 2 назоўнікі, прыметнікі, дзеясловы, прыслоўі, прыназоўнікі, злучнікі, часціцы (словы ў тэксце падкрэсліце прамой лініяй)
Часу Камень Людскіх (калёс)  (На) доўгія (вякі)  (Не) памятае Папаў Добра Лёгка За (тое) ад (Чортавага каменя (Калёс) і (восей) Што Не (ведаю) Ж
Заданне №8.
Вызначце спражэнне ўсіх дзеясловаў (заданне выконвайце ў тэксце).
 

Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru