По алфавиту:

Указатель категорий Банковское дело Нетрадиційні банківські послуги

Нетрадиційні банківські послуги

Тип работы: Реферат
Предмет: Банковское дело
Количество страниц: 6
Язык документа: Український
Cкачиваний: 1
Последнее скачивание: 2010-05-18

Содержание.

Вступ
1. Лізинг
2. Факторинг
3. Форфейтинг
4. Трастові послуги
Гарантії та поручительства
Список використаної літератури

Описание.

Реферат по банковскому делу на тему "Нетрадиционные банковские услуги"

Выдержка из работы.

Вступ
Крім депозитних, кредитних, розрахункових та інших поширених банківських операцій комерційні банки можуть використовувати і нетрадиційні послуги, що дає змогу розширити клієнтуру, збільшити обсяг прибутку і диверсифікувати ризики. Нетрадиційні банківські послуги широко використовуються у розвинутих країнах світу. В Україні такі послуги надають лише деякі комерційні банки і в дуже незначних обсягах.
1. Лізинг
Лізинг-здача в оренду на тривалий строк предметів дострокового користування. Його можна розглядати як різновид дострокового кредиту, який надається в натуральній формі та погашається яклієнтом в розстрочку. ЯЯк, првило на протязі строку дії договору про лізиг орендар сплачує оренлолавцю повни вартість зятого в оренду майна. Лізингова послуга виникає так. На прохання клієнта банк придбаває певне майно (устаткування, транспортні засоби) і бере на себе практично всі зобов*язання власника, включаючи відповідальність за збереження майна, внесеня страхових платежів, оплату майнових податків. Клієнт, на прохання якого було куплене майно, укладає з банком строковий договір оренди, в котрому визначається, поряд з іншими умовами розмір орендної плати і періодичність внеску. Орендна плата складається з двох величин: вартості майна і комісійної винагороди за лізингові послуги, що дорівнює відсотку за кредит.
Залежно від рівня окупності об’єкта лізингу розрізняють оперативний і фінансовий лізинг.
Оперативний лізинг передбачає передання лізингоодержувачі права користування об’єктом лізингу, який належить лізингодавцю, на строк, що не перевищує строку його повної амортизації, з обов’язковим поверненням об’єкта лізингу його власнику після закінчення строку дії лізингового договору.
Фінансовий лізинг - це договір, у результаті укладання якого лізингоодержувач отримує в платне користування від лізингодавця об’єкт лізингу на строк, не менший за 60% строку його корисної служби, або право власності на який переходить до лізингоодержувача.

Список литературы.

1. Гальчинський А. С. Теорія грошей. — К.: Основи, 1996.
2. Савлук М. І. Гроші та кредит: Підручник. — К.: КНЕУ,2001.-602с.
3. Єпіфанов А. О., Міщенко В. І., Гребник Н. І. Грошово-кредитна політика в Україні; тенденції та перспективи. // Фінанси України, -2000.- №9.
4. Синбченко М. І. Кон’юнктурна теорія грошей. М. І. Туган — Барановського.// Фінанси України. — 2000.- №9.
5. Мельничук О. М. Законодавчі основи та найважливіші параметри грошово-кредитної політики.// Фінанси України, 2000, -№7.
Похожие работы:
© 2009-2020 Все права защищены — dipland.ru